Hoàng Ngọc Chung

Chào các bạn. Tôi là Hoàng Ngọc Chung người đứng đầu của MaggieLongTaskforce.com

  • Họ tên: Hoàng Ngọc Chung
  • Sinh năm: 26/9/1990
  • Quê quán: Lê Thánh Tông, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
  • Trình độ: Đại học
  • Nghề nghiệp: Lập trình viên

Những sản phẩm tiêu biểu của Chung: